Personvernerklæring

Personvernerklæring

Mycotech Pharma AS driver tjenesten andosan.no, og behandler i den forbindelse personopplysninger i henhold til nedenstående personvernerklæring.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Mycotech Pharma AS, heretter referert til som Mycotech Pharma AS, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som kommer frem av denne personvernerklæringen.

FORMÅLET MED VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi behandler dine personopplysninger for å kunne levere varer og tjenester som avtalt med deg. Personopplysningene brukes også til å forbedre våre tjenester, analysere og forstå markedstrender og for å tilby relevant informasjon.. Personopplysningene kan utleveres til andre for tilsvarende formål, se nedenfor.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER OG HVOR VI HENTER DEM FRA
Mycotech Pharma AS behandler personopplysninger som du selv frivillig gir til oss når du bestiller varer og tjenester fra oss. I tillegg vil vi kunne behandle opplysninger om hvordan du bruker våre tjenester, som f.eks. dine bestillinger og oppfølging av disse, samt din kontakt med vår kundeservice. Når du besøker våre nettsider, vil vi også kunne lagre IP-adresser og teknisk informasjon om det tele/datautstyret du bruker og din internett-tilkobling.

Vi vil utlevere personopplysningene dersom dette er nødvendig for å overholde våre forpliktelser i henhold til lov eller forskrift eller dersom utlevering er nødvendig for å avdekke eller oppklare mistanke om at våre tjenester brukes til ulovlige formål.

INFORMASJONSSIKKERHET
Personopplysninger som vi mottar, blir lagret og behandlet på en måte som ivaretar de krav til informasjonssikkerhet som til enhver tid følger norsk lov.

DINE RETTIGHETER TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING
Alle som er registrert i våre systemer har rett til innsyn i egne opplysninger. Som bruker har man rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Kontakt post@andosan.no for forespørsler vedrørende dine opplysninger i vårt register.

Ved å bruke nettstedet andosan.no gir du samtykke til å motta kommunikasjon på e-post og SMS knyttet til produkter og produktegenskaper. Du vil også kunne motta informasjon om relevant forskning og utvikling tilpasset ditt kundeforhold, slik at du kan holde deg oppdatert på temaet.

BRUK AV ANALYSEVERKTØY, INFORMASJONSKAPSLER OG ANNENTEKNOLOGI
Vi samler inn ulike typer informasjon fra våre brukere slik at vi til enhver tid kan forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen på våre nettsider. Dette gjelder bl.a. informasjon om hvilke sider som besøkes, tidspunktet for besøket og hvilken nettleser som brukes. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne og analysere data om våre brukere. Teknologien brukes delvis fordi det er nødvendig for at våre tjenester skal fungere, delvis for at det skal være lettere for deg å bruke tjenestene og delvis for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy. Du kan trekke tilbake samtykket ved å endre innstillingene i nettleseren din slik at du deaktiverer informasjonskapsler og/eller lignende verktøy.

ENDRINGER
Vi vil fra tid til annen kunne endre vår personvernerklæring for å oppfylle de krav som følger av norsk lov, samt dersom vi endrer vår egen praksis for innsamling og annen behandling av personopplysninger. Du finner alltid vår gjeldende personvernerklæring på andosan.no. Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger kan du kontakte oss.

Mycotech Pharma AS, Postboks 52 Lilleaker, 0216 Oslo

Ved spørsmål send epost til: post@andosan.no