Historien on AndoSan

Hovedingrediensen i AndoSan er fra soppen Agaricus blazei Murill (ABM). Soppens historie har sin opprinnelse i hjertet av Brasil, der den først ble oppdaget i regionen Piedade nær São Paulo. Lokale observasjoner antydet at soppen hadde en positiv innvirkning på innbyggernes helse, spesielt på grunn av den lave forekomsten av alvorlige helseproblemer blant de eldre. 

Historien tar en spennende vending da den japanske forskeren Takatoshi Furumoto, under en ekspedisjon i 1960, ble oppmerksom på den bemerkelsesverdige soppen. Hans entusiasme knyttet til soppens potensielle helsefordeler førte til at han sendte prøver til Japan i 1965 for videre forskning og analyse. Forskerne i Japan lyktes i å gjenskape de naturlige vekstforholdene til soppen fra Brasil, og dermed bevare dens egenskaper. Resultatet var en sopp som raskt vant stor popularitet i Japan, og gjennom systematisk avl også ble til en forbedret soppstamme. 

AndoSan ble utviklet i Japan ved å kombinere denne unike stammen av ABM med ekstrakter fra to andre sopper kjent for sine helsefordeler: Hericium erinaceus og Grifola frondosa.  

AndoSan ble tidlig på 2000-tallet introdusert til norske forskningsmiljø og er blitt gjenstand for en omfattende forskningsvirksomhet ved ledende medisinske institusjoner i Norge Dette har resultert i en rekke vitenskapelige publikasjoner og doktorgrader relatert til produktet. Siden 2010 har det norske selskapet Mycotech Pharma hatt rettighetene til AndoSan og bidratt til omfattende forskning og studier av produktet i Norge og Tyskland. Resultater og tilbakemelding fra brukere har vært meget positive og har bidratt til den sterkt økende interessen for produktet. 

Prøv Andosan

Andosan er et unikt, naturlig ekstrakt som er basert på virkestoffer fra tre ulike sopparter: Agaricus blazei Murill, Hericium erinaceus og Grifola frondosa.

KLIKK HER

Om AndoSan

Andosan er et unikt, naturlig ekstrakt som er basert på virkestoffer fra tre ulike sopparter: Agaricus blazei Murill, Hericium erinaceus og Grifola frondosa. Produktet er utviklet gjennom en eksklusiv og proprietær produksjonsprosess for å ivareta soppenes egenskaper på en best mulig måte. 

Produksjonen finner sted i Japan, et land kjent for sine strenge kvalitetsstandarder og ekspertise innen naturprodukter og kosttilskudd. Dette sikrer at AndoSan opprettholder høy kvalitet og pålitelighet.

AndoSan klassifiseres som et "nutraceutical," et produkt som regnes som mat, men som har potensial til å tilføre helsefordeler som går utover den rene ernæringsmessige verdien. «Nutraceuticals» har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet, hovedsakelig på grunn av potensialet til å fremme helse og forebygge sykdommer.  

AndoSan har støtte fra omfattende kliniske studier som har blitt gjennomført de siste ti årene ved ledende universitetssykehus i Norge og Tyskland. Til nå har dette ledet til mer enn 20 vitenskapelige publikasjoner og 4 fullførte doktorgradsavhandlinger utført med AndoSan.  

Om sopp som medisin

Sopp har en lang og omfattende historie innen tradisjonell kinesisk og japansk medisin, hvor de har blitt høyt verdsatt for sine mange helsefremmende egenskaper. I dag refererer medisinske sopper seg til arter som inneholder bioaktive forbindelser som antas å kunne ha positive effekter på menneskers helse. Den vitenskapelige interessen for medisinske sopper har vokst betydelig, med fokus på å identifisere målrettede behandlingsalternativer for forebygging og behandling av ulike sykdommer.

Sopp danner grunnlaget for en rekke viktige medisinske oppdagelser. Kanskje mest kjent er Alexander Flemings oppdagelse av penicillin i 1928, som transformerte medisinsk praksis og muliggjorde behandling av tidligere livstruende sykdommer. Et annet viktig eksempel er utvikling av cyclosporin, et stoff avledet fra sopparten Tylopocladium, som er kritisk viktig for å hindre avvisning av transplanterte organer.

I dag utforskes forskjellige sopparter videre for deres potensial til å medvirke i behandlingen av en rekke sykdommer. Den varierte sammensetningen av sopp gir et enormt potensial for fremtidig medisinsk bruk og som ingredienser i helsefremmende matprodukter.